1.0 Generell refusjonspolicy

Vår nettside (https://gg2.games) selger virtuell spillvaluta og spillkontoer “spillbare karakterer” for ulike spill- og spillservere.

Nettstedet vårt er ikke tilknyttet Light’s Hope (https://lightshope.org), Twinstar/Kronos – (https://kronos-wow), Nightbane & Angrathar (https://sunwell.pl), Netherwing (https://atlantiss.eu) og heller ikke med noe privat spillserverprosjekt eller nettsted (er).

Ved å foreta et kjøp på www.GG2.Games nettsiden godtar du denne kjøpspolicyen.

2.0 Retningslinjer for tilbakebetaling av spillvaluta

Vår generelle refusjonspolicy er: hvis du ikke mottar det berettigede produktet ditt innen maksimalt 24 timer etter kjøpet, har du rett til full refusjon.

Vi gir kun refusjon hvis vi ikke klarer å levere deg det kjøpte beløpet innen 24 timer. Vi godtar ikke refusjonsforespørsler eller gir refusjon på grunnlag av å ombestemme deg, eller bestille for feil spillserver, fraksjon eller feilaktig sette inn et karakternavn (“your virtual game delivery address”). Vennligst dobbeltsjekk informasjonen din før du foretar en betaling. I tilfelle du har satt inn feil legitimasjon, vennligst prøv å løse problemet så snart som mulig ved å kontakte oss på en av våre e-postadresser: orders.gg2.games@gmail.com Vi kan ikke garantere at vi kan løse noe problem pga. feil innsatt “virtuell spillleveringsadresse” spesielt hvis spillvalutaen allerede er levert.

Når du klikker på “Buy Now”-knappene, vil du bli bedt via Lightbox Pop-Up Window om å sette inn en e-postadresse som brukes for kontakt og karakternavnet ditt. Pop-Up-vinduet vil informere deg om navnet på spillserveren du kjøper for (eksempel gitt: Northdale Light’s Hope, Lightbringer Light’s Hope, Nighthaven – Elysium Project etc).

2.1 Spillvaluta leveringsprosess

Vi selger virtuell spillvaluta også kjent som “game gold” for forskjellige og forskjellige, ikke-relaterte spillservere. Standard leveringsmåte er gjennom postsystemet i spillet (primært) eller handelssystemet i spillet (sekundært, hvis du er online), men det er små unntak og forskjeller for de forskjellige spillserverne:

2.2 Følger instruksjonene for levering av spillvaluta

For følgende spillservere:
– Sunwell Angrathar (vert av https://sunwell.pl)
– Sunwell Nightbane (vert av https://sunwell.pl)
Vi sender deg en e-post med instruksjoner som du må følge for å fullføre transaksjonen i spillet. Du vil bli bedt om å legge ut noen tilfeldige elementer på auksjonshuset i spillet. Vi vil kjøpe disse varene fra deg slik at du kan få valutaen din. Hvis du trenger hjelp, vil vi gi deg disse varene gratis.

2.3 Spillvaluta Leveringsalternativer

For følgende spillservere:
– Northdale på Light’s Hope (arrangert av https://lightshope.org)
– Kronos 3 på Twinstar (vert av https://www.kronos-wow.com/)
Vi sender deg en e-post som tilbyr ulike typer leveringsalternativer:
– For å levere deg den kjøpte spillvalutaen “as is” via post-, handels- eller Auction House-systemet i spillet
– eller for å levere deg gjenstander i spillet som kan omsettes videre for valutaen i spillet med ekstra bonus, eller for å brukes som den er.
Vi vil bare levere når du, “kunden” vil svare på våre instruksjoner e-post.

3.0 Spillkontoer (“Spillbare tegn”) Refusjonspolicy

Nettstedet vårt selger spillkontoer (“playable game characters”) for ulike spillservere. Disse spillkontoene selges enten fra de unike spillserversidene (eksempel: Northdale) eller fra vår generelle Accounts & Powerleveling-side.
Hvis vi ikke klarer å levere deg den kjøpte kontoen/spillkarakteren innen 24 timer, kan du be om full refusjon til deg.
Vi aksepterer ikke retur av allerede leverte spillkontoer/karakterer.
Vi aksepterer ikke retur eller refusjon for kjøpte spillkontoer/karakterer på grunnlag av å ombestemme deg.

3.1 Spillkontoer (“Playable Characters”) Refusjonspolicy for allerede solgte kontoer

Alle de oppførte kontoene er laget for å selges. Vi kan gi deg en erstatning eller et fullstendig refusjonsalternativ i tilfelle spillkontoen du kjøpte allerede var solgt og nettstedet vårt ikke reflekterte endringen ennå (vi bruker ikke databasesystem og alt oppdateres manuelt).

3.2 Refusjonspolicy for funksjonshemmede/forbudte/suspenderte kontoer

I tilfelle din kjøpte spillkonto blir deaktivert av spilladministratorene (ofte kjent som “Game Masters”), vil vi kreve ytterligere bevis hvis vi skal gi refusjon. Vi kan bare gi deg refusjon hvis “skade” som førte til at spillkontoen/karakteren ble deaktivert skjedde før kjøpsdatoen. Vi tar ikke noe ansvar for spillkontoene og karakterene når de er levert til deg. Det er opp til deg å bevare sikkerheten deres (ved å endre spillkontoen og e-postpassordene) og følge spillserverreglene. Dette beviset kan fås ved å anke på spillserversiden og gi oss et svar fra spillserveradministratorene. Vi vil avslå eventuelle refusjonsforespørsler hvis skaden som førte til at spillfiguren ble deaktivert/utestengt skjedde etter kjøpet ditt.

4.0 Vilkår for bruk og refusjonspolicy for strømnivellering

– Hvis din powerlevel /powerleveling /boosting-tjeneste ikke startes innen maksimalt 24 timer etter svaret ditt på vår første e-post der vi ber om påloggingsinformasjon, karakter som skal utjevnes og server, har du rett til en full refusjon.
I tillegg, hvis ingen innledende e-post sendes fra oss innen de første 15 timene etter kjøpet (hvor vi skisserer detaljene for tjenesten og ber om din hjelp for å starte tjenesten), har du rett til full refusjon. Ellers vil det ikke bli utstedt full refusjon for strømnivellerings-/forsterkningstjenestene. Vennligst forstå at når du “kunden”, sender inn en betaling for ovennevnte tjeneste (r), brukes en del av den til å bestille tiden til våre nettverkspartnere /teammedlemmer som skal levere tjenesten til deg. Hvis du, “kunden” ikke gir oss den forespurte informasjonen som er avgjørende for å fullføre tjenesten, og ber om refusjon, vil bare 75% av det betalte beløpet bli utstedt som en delvis refusjon. Det er ingen unntak fra denne policyen, siden vi ikke kan hente midlene som allerede er betalt til våre nettverkspartnere og teammedlemmer på grunn av våre avtaler med dem for dine tjenesteforespørsler. Denne policyen trer i kraft så snart betalingen er sendt inn.

4.0.1 Vilkår for bruk for våre Powerleveling-tjenester

Din “kunde”-hjelp kreves for hvert kjøp. Ved å foreta et kjøp godtar du at du vil samarbeide med oss slik at vi kan fullføre tjenesten:
1) For hvert kjøp krever vi visse legitimasjoner og informasjon slik at tjenesten kan startes. Disse legitimasjonene er ofte: påloggingstilgang for spillkontoer, navn og andre egenskaper (fraksjon, rase, klasse) til spillkarakteren din som skal settes på strømnivå, navnet på spillserveren og eventuelt den omtrentlige plasseringen du vanligvis spiller fra.
2) Vi vil ofte kreve en tilgangskode, som skal oppgis av deg hver gang det blir bedt om det. Tilgangskodene må oppgis innen 10 minutter etter vår forespørsel, ellers utløper de. Disse tilgangskodene sendes til deg av spillserververten.
3) Du vil avstå fra å få tilgang til spillkontoen inntil tjenesten er fullført eller kansellering av tjenesten er avtalt mellom deg og GG2 Games .

4.1 Retningslinjer for refusjon av kraftnivelleringstjenester

– Hvis din powerlevel /powerleveling /boosting-tjeneste ikke startes innen maksimalt 24 timer etter svaret ditt på vår første e-post der vi ber om påloggingsinformasjon, karakter som skal utjevnes og server, har du rett til en full refusjon.
I tillegg, hvis ingen innledende e-post sendes fra oss innen de første 15 timene etter kjøpet (hvor vi skisserer detaljene for tjenesten og ber om din hjelp for å starte tjenesten), har du rett til full refusjon. Ellers vil det ikke bli utstedt full refusjon for strømnivellerings-/forsterkningstjenestene. Vennligst forstå at når du “kunden”, sender inn en betaling for ovennevnte tjeneste (r), brukes en del av den til å bestille tiden til våre nettverkspartnere /teammedlemmer som skal levere tjenesten til deg. Hvis du, “kunden” ikke gir oss den forespurte informasjonen som er avgjørende for å fullføre tjenesten, og ber om refusjon, vil bare 75% av det betalte beløpet bli utstedt som en delvis refusjon. Det er ingen unntak fra denne policyen, siden vi ikke kan hente midlene som allerede er betalt til våre nettverkspartnere og teammedlemmer på grunn av våre avtaler med dem for dine tjenesteforespørsler. Denne policyen trer i kraft så snart betalingen er sendt inn.

4.1.1 Refusjonspolicy for strømnivelleringstjeneste ikke fullført innenfor den akseptable tidsrammen

Delvis refusjon kan utstedes for den delen av tjenesten som ikke fullføres innen en akseptabel tidsramme. Selv om vi gir omtrentlige estimater på kjøpssiden før vi foretar en betaling, er disse bare tilnærminger basert på vår erfaring der “-kø-time” og andre problemer som spillserver “down-time” ikke er inkludert i beregningen.
De akseptable tidsrammene for fullføring av “Powerleveling”-tjenesten er:
– 7 dager for Powerleveling 1-30-tjeneste
– 12 dager for Powerleveling 1-40-tjeneste
– 14 dager for Powerleveling 1-40 med monteringstjeneste
– 19 dager for Powerleveling 1-50-tjeneste
– 24 dager for Powerleveling 1-60-tjeneste

Det totale beløpet for en delvis refusjon vil bli bestemt ved hjelp av følgende beregning:
Eksempel: Hvis karakteren din er nivå 55, og du betalte for nivå 60, refunderer vi deg for de resterende 5 nivåene. Hvis Powerleveling-tjenesten for 1-50 koster $499,00 USD og for 1-60 koster $650,00 USD, deles kostnaden per hvert nivå fra 50-60 med 10 for forskjellen mellom 1-60 og 1-50-pakkene:
(650 – 499) /10 = $15,10 for hvert nivå. Siden det er 5 gjenværende nivåer for fullføring av tjenesten, vil 5 x $15.10 = $75.50 USD bli refundert.
Vær oppmerksom på at kvalifiseringen for denne typen delvis refusjon kun er tilgjengelig hvis vi ikke er i stand til å fullføre tjenesten innen den akseptable tidsrammen.

4.1.2 Refusjonspolicy for kansellering av strømnivelleringstjenester

– Kansellering for strømnivelleringstjenesten er mulig, men vi vil bare gi deg en delvis refusjon på 25% fra det betalte beløpet hvis tjenesten startes, eller ingen refusjon hvis det gjøres betydelig fremgang (50% eller mer fullføring av tjenesten).

5.0 Inkasso

Ved å bruke våre tjenester tillater du “The Customer” GG2.Spill “GG2.Games , dets medarbeidere og representerer gir den juridiske retten til å kreve inn gjeng du skylder, som følge av uredige kjøp gjort av deg og/eller kjøp som ikke overholder denne kjøpsavtalen, inkludert menn ikke begrenset til: Tilbakebetalinger, tvister, krav der et økonomisk tap for GG2 Games har oppstått som et resultat av at du ” Kunden“ikke overholder reglene og forskriftene i denne avtalen. Du “Kunden” er alene svarlig for eventuelle advokatalærer (inkludert, menn ikke begrenset til: Inkassobyråer, advokater) som ressulterer og/eller er forbundet med brudd på denne avtalen.